Onze doelstelling

We zijn een ondernemende specialist die echte voordelen levert aan patiënten.

“Onze doelstelling verklaart waarom het Grünenthal-team elke dag met zoveel passie en toewijding aan het werk gaat. Het geeft richting aan hoe een ieder van ons een bijdrage kan maken. Zo vormen wij gezamenlijk een sterk bedrijf dat zich volledig inzet voor de behoeften van patiënten.”

Wij willen weten waarom wij werken voor Grünenthal en hoe ons werk voor Grünenthal ook echt een verschil kan maken. Het antwoord ligt besloten in onze doelstellingen. Patiënten en hun behoeften staan centraal bij al onze gedachten, beslissingen en acties. Alles wat wij doen, doen wij voor de patiënt.

Wij willen onze voortreffelijke kennis en uitgebreide ervaring inzetten om de beste resultaten te behalen voor onze patiënten. Op deze manier kunnen we onze patiënten echte voordelen bieden, kunnen we voldoen aan nog onvervulde behoeften van patiënten en kunnen we producten bieden met een betere medische werking en met tegelijk minder bijwerkingen.

Als ondernemende specialist koppelen wij op unieke wijze uitmuntende specialistische (wetenschappelijke) vaardigheden aan bedrijfsinzichten.

Ons gezamenlijke doel is om een leider en een rolmodel te zijn onder de middelgrote ondernemingen van de farmaceutische industrie. Wij willen onszelf op de markt bewijzen door de aandacht te vestigen voor onze twee belangrijkste eigenschappen: ten eerste onze expertise en ten tweede ons verfijnde inzicht in de industrie.

Onze Beginselen

Onze Beginselen

Wij hebben vier beginselen opgesteld die ons concreet sturing geven bij al onze alledaagse handelingen voor Grünenthal. Deze beginselen bepalen ook hoe wij ons willen gedragen.