Voor meer informatie over "CHANGE PAIN®", surf naar

CHANGE PAIN®

Het initiatief om de behandeling van pijn te optimaliseren

In samenwerking met de EFIC® (European Pain Federation) is Grünenthal het internationale initiatief “Change Pain®” gestart. De EFIC is een multidisciplinaire organisatie op het gebied van pijnwetenschap en pijngeneeskunde.

De behandeling van chronische pijn gaat nog steeds gepaard met lage therapietrouw en hoge uitvalcijfers. Belangrijke uitdagingen zijn het beheersen van bijwerkingen en het vergroten van kennis over nociceptieve en neuropathische componenten in chronische pijn om een diagnose en behandeling op maat te bewerkstelligen.

Het doel van Change Pain® is het vergroten van het inzicht in de complexiteit van de behandeling van chronische pijn, ten einde de behandeling effectiever te maken.

Een adviesraad bestaande uit een twintigtal Europese deskundigen op het gebied van de behandeling van chronische pijn heeft een aantal kernpunten benoemd over wat er nodig is om pijnbehandelstrategieën, die nu niet erg efficiënt zijn, te verbeteren:

  • ONDERZOEK - Inzichten creëren in de onvervulde medische behoeften.
  • PUBLICATIE - Bevindingen meedelen in wetenschappelijke publicaties.
  • EDUCATIE - De kennis van de fysiologie en behandeling van pijn bij medische hulpverleners verbeteren.

Het Change Pain®-Team van deskundigen zal oplossingen aanreiken die bedoeld zijn om artsen te helpen de huidige pijnbehandelingstrategieën te optimaliseren en betere resultaten te bereiken.