This could be you!

EFIC-GRÜNENTHAL-GRANT

Meer informatie over EGG is te vinden op

EFIC-Grünenthal Grant

Aanmoedigen van innovatieve projecten inzake pijnonderzoek

Sinds 2004 ondersteunt Grünenthal GmbH in samenwerking met de EFIC® jonge wetenschappers in een vroeg stadium van hun experimentele projecten op het gebied van klinisch pijnonderzoek of pijnonderzoek met menselijke vrijwilligers. De EFIC-GRÜNENTHAL Grant bedraagt EUR 200.000; de afzonderlijke onderzoeksbeurzen hebben een waarde van maximaal EUR 40.000 per project. De beslissing over het toewijzen van de beurzen wordt onafhankelijk genomen door het Scientific Research Committee van de European Pain Federation EFIC®.

Als pijnspecialist waardeert Grünenthal de vruchtbare uitwisseling van informatie en ervaring met veelbelovende jonge wetenschappers. Hierdoor kunnen we de tijd tussen het moment van ziek worden en de juiste behandeling (de treatment gap) en problemen rond the behandeling vaststellen en mogelijke oplossingen voor nieuwe medicatie aandragen.

Het doel van de E-G-G is het bevorderen van langjarig pijnonderzoek. Met deze beurzen geeft Grünenthal blijk van haar bereidheid en mogelijkheden om verder te kijken dan de commerciële belangen op de korte termijn.

"Het is voor jonge onderzoekers vaak erg lastig om onderzoeksfinanciering te krijgen", erkent Andreas Siegenthaler, een van de winnaars van de EFIC-Grünenthal Grant in 2010, “Vooral wanneer zij nog niet zo bekend zijn op hun onderzoeksterrein. De EFIC-Grünenthal-Grant is een belangrijke uitzondering waarmee een eerlijke kans wordt gegeven aan relevante en diepgaande projecten, zelfs al heeft de onderzoeker nog niet de kans gehad om veel onderzoeken te publiceren."

Sinds 2010 wordt de E-G-G om de twee jaar uitgereikt. De prijsuitreiking en een symposium waar de resultaten van de onderzoeksprojecten van vorige winnaars worden voorgesteld, vinden plaats tijdens het tweejaarlijkse EFIC®-Congress.