Samenwerking

Wat we doen

De eisen die aan een farmaceutisch bedrijf als Grünenthal worden gesteld, zijn terecht hoog. Onderzoek en ontwikkelingstrajecten veranderen voortdurend en worden als maar complexer. De enige weg is om de samenwerking te zoeken met gespecialiseerde, hoog gekwalificeerde, partners.

Grünenthal werkt veel samen. Niet allen binnen het bedrijf, maar ook met externe deskundigen op het gebied van pijn,zorgverzekeraars, universiteiten, ziekenhuizen, gespecialiseerde apotheken, andere farmaceutische bedrijven en gespecialiseerde dienstverleners.

Ook worden veel activiteiten uitbesteed. Zo kunnen we onze aandacht blijven richten op datgene waar we het beste in willen zijn: innoveren op het gebied van pijnbestrijding.

Een mooi voorbeeld is de samenwerking met European Federation of the Association for the Study of Pain (EFIC) om regelmatig symposia te organiseren over de impact van pijn in de samenleving: Symposium - The societal impact of pain.