Diagnoses

Beoordeling en hulp

Pipetten

Bij acute pijn is de onderliggende oorzaak vaak duidelijk, bijvoorbeeld na een operatie of een acuut letsel. In veel gevallen is de precieze onderliggende afwijking echter niet duidelijk en is nader diagnostisch onderzoek vereist.

De belangrijkste elementen hiervan zijn:

  • Uitvoering van een volledig lichamelijk onderzoek
  • Beoordeling van plaats en ernst, maar ook het soort pijn en de factoren die de pijn doen beginnen, verergeren of verminderen (voor een snelle en simpele beoordeling van de ernst van de pijn kunnen pijnschalen worden gebruikt als gevalideerd meetinstrument – klik hier voor meer informatie over pijnschalen voor het meten van pijn)
  • Gebruik van specifieke diagnostische procedures zoals röntgenonderzoek of botscans.