Diagnoses

Biologische, psychologische en sociale factoren

Efficiënt pijnmanagement vereist een nauwkeurige beoordeling van de pijn. Omdat chronische pijn een complex verschijnsel is, kan beoordeling vanuit een lichamelijk van de patiënt vaak niet volledig verklaren. Om een juiste diagnose te kunnen stellen, moeten niet alleen lichamelijke oorzaken maar ook psychologische en sociale factoren worden onderzocht. Belangrijke elementen zijn onder meer:

  • Het uitvoeren van een volledig lichamelijk onderzoek, inclusief een beoordeling van de medische voorgeschiedenis van de patiënt
  • Beoordeling van de plaats, ernst, kwaliteit, tijdsverloop van de pijn en van verergerende/verlichtende factoren
  • Gebruik van gerichte diagnostische procedures zoals röntgenfoto's of botscans
  • Beoordeling van sociale en psychologische factoren die mogelijk tot de pijn hebben bijgedragen

Hulpmiddelen voor beoordeling van pijn

Er bestaan allerlei hulpmiddelen om pijn te identificeren en te meten. Om de ernst van de pijn snel en eenvoudig te kunnen beoordelen, kunnen algemeen aanvaarde pijnschalen worden gebruikt. Ze gaan uit van zelfrapportage door de patiënt en geven artsen dus een goed idee van de pijnbeleving van de patiënt. De volgende schalen worden zeer vaak gebruikt bij volwassenen:

  • Visueel analoge schaal: Men vraagt aan de patiënten om de intensiteit van hun pijn aan te duiden op een schaal waarvan één uiteinde overeenkomt met “geen pijn” en het andere uiteinde met “ergst denkbare pijn".
  • Numerieke beoordelingsschaal: Men vraagt aan de patiënten om aan te geven hoeveel pijn ze hebben door een cijfer te kiezen van 0 (“geen pijn”) tot 10 (“ergste pijn”).

Visueel analoge schaal