Neuropathische pijn

Zenuwstelsel aangetast

Neuropathische pijn of zenuwpijn wordt gekenmerkt door een gedeeltelijke of volledige verandering van bewegings- of gevoelszin (somatosensorisch) in het verzorgingsgebied van een gestoorde of beschadigde zenuw (baan) van het perifere of centrale zenuwstelsel. Verder treden paradoxale pijn en/of overgevoeligheidsverschijnselen binnen en om het verzorgingsgebied van de gestoorde of beschadigde zenuw (baan) op.1 Deze verschijnselen worden bij aandoeningen met sterk uiteenlopende oorzaken en op verschillende plaatsen langs de beschadigde zenuw waargenomen. Zelden of nooit kan één enkel mechanisme verantwoordelijk worden gehouden voor het veroorzaken en in stand houden van de klachten en verschijnselen die bij neuropathische pijn worden waargenomen.2,3 Behandeling van neuropathische pijn is ondanks nieuwe behandelingen nog steeds moeilijk en er is geen enkele behandeling die bij alle aandoeningen en hun onderliggende oorzaken werkt.

1 Jensen TS, Gottrup H, Sindrup SH, Bach FW: The clinical picture of neuropathic pain. European Journal of pharmacology, 2001; 429: 1-11
2 Jensen TS, Baron R: Translation of symptoms and signs into mechanisms in neuropathic pain. Pain, 2003; 102: 1-8
3 Woolfe CJ: Dissecting out mechanisms responsible for peripheral neuropathic pain: implications for diagnosis and therapy. Life Sciences, 2004; 74: 2605-2610.