Pathofysiologie en Aandoeningen

Overgevoeligheid als een typisch kenmerk

Chronische pijn is een complex verschijnsel. Ze is het gevolg van een langdurigesensorisch abnormale toestand die wordt veroorzaakt door een aanhoudend proces zoals chronische ontsteking. Chronische pijn kan ook onafhankelijk van de oorzaak die de pijn heeft uitgelokt, optreden. Een typisch kenmerk is overgevoeligheid, die het gevolg kan zijn van twee mechanismen: de reactie op een schadelijke prikkel is verhoogd, wat kan leiden tot toenemende en langdurige pijn ofwel de drempel is verlaagd, wat leidt tot een gewaarwording van pijn als reactie op normaal onschadelijke prikkels. In beide gevallen is het responsieve pijnsysteem gewijzigd, wat resulteert in chronische pijn.1 Hoe langer de pijn duurt, hoe kleiner de kans op een volledige normalisatie van het zenuwstelsel. Hierdoor kunnen patiënten een "pijngeheugen" ontwikkelen, wat leidt tot aanhoudende pijn terwijl het letsel al genezen is.

Typische voorbeelden van chronische pijn zijn:

1 Woolf CJ: Somatic Pain – Pathogenesis and Prevention. British Journal of Anaesthesia, 1995; 75:169-76