Chronische pijn

Een ziekte op zichzelf

Normaal gesproken wordt pijn als chronisch beschouwd als de pijn meer dan zes maanden aanhoudt 1, hoewel kenmerken van chronische pijn zich al veel eerder kunnen openbaren. In tegenstelling tot acute pijn heeft chronische pijn de waarschuwende en beschermende functie van acute pijn verloren en wordt een ziekte op zich.

Chronische pijn is een zeer veel voorkomende aandoening. In Europa komt het bij één op de vijf volwassenen (19 procent) voor, en dat percentage neemt toe. Een derde van de chronische pijnpatiënten heeft ernstige pijn, en bijna de helft heeft voortdurend pijn.2

Chronische pijn vermindert in sterke mate de kwaliteit van leven van patiënten

De kwaliteit van leven van een patiënt kan heel sterk dalen als chronische pijn niet goed behandeld wordt. Behalve voortdurende pijn, kan de patiënt last krijgen van slaapstoornissen, een verminderde mobiliteit en depressie. Voor deze patiënten betekent pijn een fysieke, sociale en psychische handicap:

  • Tweederde van de pijnpatiënten is minder of niet in staat om te slapen
  • Ongeveer 60 procent van de patiënten met chronische pijn is minder of niet in staat om buitenshuis te werken
  • Bij één op de vijf chronische pijnpatiënten is depressie vastgesteld als gevolg van hun pijn
  • Tot 50 procent van de chronische pijnpatiënten meldt een verminderd vermogen om familiebanden en seksuele relaties te onderhouden

Naast de negatieve invloed op de kwaliteit van leven van patiënten, is chronische pijn ook een aanzienlijke financiële last voor de samenleving. In geïndustrialiseerde landen is chronische pijn één van de meest kostenintensieve aandoeningen. In Europa is chronische pijn verantwoordelijk voor bijna 500 miljoen verloren werkdagen per jaar – hetgeen de Europese economie zo’n €34 miljard kost 3. Eén op de vijf chronische pijnpatiënten heeft als gevolg van pijn een baan verloren.

 

1 Wall PD, Melzack R: Textbook of pain, 1999
2 Breivik H et al.: Survey of chronic pain in Europe: Prevalence, impact on daily life, and treatment. European Journal of Pain, 2006; 10:287-333
3 Wiffen P: Pain – there is a lot of it. Eur J Hosp Pharm; 2013; 20:1