Soorten pijn

Alles over pijn

Pijn heeft vele gezichten. Pijn kan kloppend, schrijnend, scherp, dof, brandend, opvlammend of zelfs borend zijn. Het onderscheiden van deze verschillende vormen is essentieel voor de behandeling, aangezien het aanwijzingen geeft over de oorzaak van de pijn en de plaats waar de pijn vandaan komt. Daarom wordt pijn nog al eens onderverdeeld in soorten. Pijn kan op basis van de oorzaak en plaats van optreden worden ingedeeld in nociceptieve, neuropathische of psychogene pijn.

Nociceptieve pijn

Pijn die wordt veroorzaakt door een verwonding of weefselbeschadiging wordt nociceptieve pijn genoemd. Receptoren genaamd nociceptoren worden in het proces geactiveerd. Nociceptoren zijn een soort ‘pijnvoelers’ die pijnprikkels waarnemen en ze aan het centrale zenuwstelsel doorgeven. Pijnsensaties die afkomstig zijn van de huid, spieren, gewrichten, botten of het bindweefsel worden somatische pijn genoemd. De pijn is scherp van aard en gewoonlijk gemakkelijk te plaatsen. Als de pijn door inwendige organen wordt veroorzaakt, zoals in het geval van een galstoornis of blindedarmontsteking, wordt deze viscerale pijn genoemd. Viscerale pijn is vaak dof, schrijnend en vrij moeilijk te plaatsen.

Neuropathische pijn

In tegenstelling tot nociceptieve pijn wordt de pijn niet veroorzaakt door weefselbeschadiging, maar door beschadiging of een stoornis in de functie van de zenuw zelf. De pijn wordt omschreven als brandend, scherp en opvlammend. Oorzaken van neuropathische pijn zijn onder andere stofwisselingsstoornissen als suikerziekte (diabetes) of infectieziekten als gordelroos (herpes zoster).

Psychogene pijn

Deze vorm van pijn is niet gebaseerd op organische oorzaken. Psychogene pijn wordt veroorzaakt door psychische problemen. Maar dit kan moeilijk te achterhalen zijn.
Voordat een diagnose kan worden gesteld, moeten eerst alle mogelijke organische oorzaken (d.w.z. alle fysiek waarneembare oorzaken) in kaart worden gebracht. Voor de patiënt betekent dit vaak een lange en frustrerende weg naar de juiste diagnose en daarmee ook een lange weg naar behandeling van zijn pijn.