Wij leiden op voor de toekomst

Ondersteuning van de medewerkers

Grünenthal

Grünenthal B.V. investeert stevig in goede opleiding en ondersteuning van de medewerkers. Naast kennis, kunde en houding is met name compliance een belangrijk onderwerp. Bij Grunenthal is compliance niet een 'afdeling' maar iets dat medewerkers samen praktiseren. Nieuwe medewerk(st)ers bij Grünenthal B.V. worden opgeleid volgens een vaste procedure, bestaand uit een algemeen deel (waaronder een Compliance & Drug Safety Training) en een functiespecifiek gedeelte (zoals algemene medische en farmaceutische kennis, ziektebeeld- en productkennis). Indien nodig worden aanvullende en/of opfristrainingen aangeboden zodat de kennis ook bij nieuwe ontwikkelingen steeds up-to-date blijft.