;

Because we care

Onze medewerkers bepalen ons succes. Dus zorgen wij dat ze gezond en veilig zijn.

We werken nauw samen met autoriteiten, vakbonden en werkgeversverenigingen in alle landen. We maken afspraken over persoonlijke beschermingsmiddelen, klachtenprocedures, regelmatige inspecties, onderwijs en bijscholing, en het recht om onveilig werk te weigeren.

Download

Werkplek1
90 %

Medewerkers beschouwen Grünenthal als een veilige werkplek.

Ongelukken2
4,6

Ongelukken per 1 miljoen gewerkte uren.

Arbo-commissie3
100 %

Medewerkers op productielocaties worden vertegenwoordigd door een arbo-commissie.

Ons arbo-beheersysteem is in overeenstemming met OHSAS 18001, waardoor we een hoge mate van veiligheid garanderen. We voldoen aan alle wettelijke voorschriften. Iedereen die verantwoordelijk is voor milieu, gezondheid en veiligheid (EHS) komt minimaal één keer per jaar bij elkaar om ervaringen en best-practice te delen.

 

Toelichting

1 In onze werknemersenquête van 2017, was 90% van alle werknemers het "volledig eens" of "eens" met het feit dat Grünenthal een fysiek veilige werkplek is.
2 Lost Time Injury Frequency (LTIF) staat voor ongelukken per 1 miljoen gewerkte uren. Onze LTI kon worden gereduceerd van 16,8 in 2008 tot 4,6 in 2015.
3 All (100 %) van de werknemers op de productielocaties (3122 of 59 % van heel Grünenthal) worden vertegenwoordigd door een Arbo-commissie waarin vertegenwoordigers van werkgever en werknemer Arbo-vraagstukken kunnen bespreken. In de regel worden nationale normen voor het betreffende land geïmplementeerd.

 
U verlaat de website van Grünenthal B.V. in Nederland.
U staat op het punt de website van Grünenthal B.V. in Nederland te verlaten. Links naar andere sites worden aangeboden als service aan de bezoeker. ... Sluiten ... Doorgaan