;

Onze toekomst beschermen

De mensheid heeft een schadelijk effect op het milieu: natuurlijke bronnen nemen af en lucht en watervervuiling zijn van invloed op flora, fauna en onze eigen gezondheid.

We weten dat we deze problemen niet in één dag kunnen oplossen, maar we dragen bewust ons steentje bij. Onze afdeling Environment, Health & Safety (EHS) zorgt ervoor dat we zo duurzaam mogelijk werken en afval vermijden. Met ons milieu- en energiebeheersysteem (in overeenstemming met ISO 14001 en ISO 50001), houden we ons aan alle wettelijke voorschriften.

Vanzelfsprekend verzamelen, meten en analyseren we de energieconsumptie van onze productielocaties. Met deze gegevens werken we gericht aan energie-efficiëncy.

Certificates

 

ISO 14001 1 MB
uur per jaar1
8000

In 2016 hebben we in Aken bij ons hoofdkantoor een warmtekrachtcentrale gebouwd die per jaar (8.000 uur) veel elektriciteit (16 GWh) en warmte (16,5 GWh) produceert voor productie- en verwarmingssystemen.

kWh elektriciteit²
100,000

In 2012 hebben we zonnepanelen in gebruik genomen op het dak van ons hoofdkantoor. Dit heeft al meer dan 100.000 kWh aan elektriciteit gegenereerd.

kWh³
4,380,000

We gebruiken het grondwater onder onze Zwitserse productielocatie om de API-productie af te koelen Het water gaat daarna geheel schoon weer terug in de bodem. Dat heeft al 4.380.000 KWh bespaard.

1 In 2016 hebben we in Aken een warmte-krachtcentrale gebouwd die 8.000 uur per jaar in bedrijf is en elektriciteit (16 GWh) en warmte (16,5 GWh) produceert die vervolgens wordt gebruikt in productie- en verwarmingssystemen.

² Sinds eind 2012 is er een fotovoltaïsche installatie in gebruik op het dak van een van onze gebouwen in Aken. Deze heeft tot nu toe ongeveer 100,000 kWh aan elektriciteit gegenereerd.

³ Energie-equivalent dat bespaard wordt door het gebruik van grondwater onder onze Zwitserse productielocatie om de API-productie af te koelen. Het gaat daarna zonder enige vervuiling weer terug naar de ondergrondse stroom.

Verwerking van afvalwater en afvalstoffen

We reduceren afvalwater en verwerken afvalstoffen veilig. Iedere productielocatie heeft hiervoor specialisten. Afval wordt gesorteerd om zoveel mogelijk te recyclen, conform nationale wetgeving.

Efficiëntie1
92 %

Efficiëntie in recycling van het oplosmiddel Tetrahydrofuran THF bij onze Zwitserse locatie.

Verontreinigingen²
0 %

In 2018 waren er geen lekkages of verontreinigingen bij onze 5 productielocaties.

Afval³
100 %

In 2018, werd op alle 5 productielocaties 3.230 ton gevaarlijk afval gegenereerd. Al dit afval is lokaal verwerkt. Er is geen afval geëxporteerd.


1 Efficiëntie van het recyclingproces voor het oplosmiddel tetrahydrofuran THF bij onze Zwitserse locatie in 2015.

² In 2015 hebben er geen significante morsingen of verontreinigingen plaatsgevonden bij onze vijf productielocaties.

³ In 2015, werd op alle vijf productielocaties 3230 ton gevaarlijk afval gegenereerd. Al dit afval is lokaal verwerkt door gelicenseerde afvalverwijderingsbedrijven. Er is geen afval geëxporteerd.
 
U verlaat de website van Grünenthal B.V. in Nederland.
U staat op het punt de website van Grünenthal B.V. in Nederland te verlaten. Links naar andere sites worden aangeboden als service aan de bezoeker. ... Sluiten ... Doorgaan