Hoop tot leven brengen

Patiënten vormen de kern van alles dat we doen. Met onze expertise en passie voor wetenschap ontwikkelen we innovatieve oplossingen voor patiënten.

Pijn is een van de meest voorkomende redenen voor mensen om medische hulp zoeken. Deskundigen schatten dat tientallen miljoenen mensen matige tot ernstige pijn ervaren zonder toegang tot adequate behandeling. Chronische pijn is een wereldwijd probleem. Hoewel weinig mensen sterven door pijn, sterven er veel met pijn. En leven er nog meer met pijn.

Pijn heeft grote impact op de kwaliteit van leven: van lage functionaliteit tot angst en depressie Patiënten met chronische pijn smachten dan ook naar een oplossingen. Die zoeken wij.

  • Om pijn te verlichten zoeken we via onze geïntegreerde Research & Development naar innovatieve en effectieve oplossingen, hetzij in geneesmiddelen hetzij in geavanceerde technologieën;
  • Via ‘patient journeys’ zoeken we naar de contexten waarin we iets kunnen bijdragen, vanaf de eerste symptomen tot de start van de behandeling en daarna;
  • We betrekken patiënten actief bij Research & Development, omdat we ervaringen uit het echte leven betere oplossingen kunnen ontwikkelen.
  • We werken hand in hand met patiënten, maar ook met academici, gezondheidsprofessionals en beleidsmakers.

Patiënten ondersteunen


Onze producten

We werken al meer dan 40 jaar met veel toewijding aan de bestrijding van pijn. Op de website van Grünenthal Health is te zien welk therapeutisch assortiment we hebben opgebouwd. Het is onze ambitie om rond 2022 vijf nieuwe producten op de markt te brengen, ongeacht of dit nu tabletten, pleisters of medical devices zijn. In Nederland zijn we vooral bekend van Palexia® en Qutenza® .

“My pain feels like”

Om een vroege diagnose en effectieve behandeling mogelijk te maken, is het belangrijk dat patiënten hun symptomen zo gedetailleerd mogelijk kunnen beschrijven, Daarom hebben we het initiatief "My pain feels like ..." ontwikkeld. Dit platform ondersteunt de communicatie tussen patiënt en arts. Onder andere met het hulpmiddel 'mijn pijnvragenlijst' helpen we patiënten hun pijn te beschrijven.
... Lees meer over “My pain feels like”
 
U verlaat de website van Grünenthal B.V. in Nederland.
U staat op het punt de website van Grünenthal B.V. in Nederland te verlaten. Links naar andere sites worden aangeboden als service aan de bezoeker. ... Sluiten ... Doorgaan