We hebben cookies op uw computer geplaatst om onze website te verbeteren. Voor deze prestatiecookies gebruiken we een PIWIK Analytics-script. Meer informatie kunt u vinden in ons cookiebeleid. Raadpleeg de privacyverklaring voor het aanpassen van de instellingen van de internetanalyse door PIWIK (bijv. cookies uitschakelen/opt-out). Meer informatie

 

Ik ben het ermee eens

;

Van de ontdekking van een medicijn  
tot post-marketing-toezeggingen.

Geneesmiddelenontdekking – het koppelen van doel aan ziekte om innovatie te stimuleren

Onze flexibele teams voor geneesmiddelenontdekking streven ernaar om de allerbeste wetenschap om te zetten in commercieel levensvatbare geneesmiddelen die de onvervulde medische behoeften van onze patiënten kunnen vervullen - onafhankelijk van vereiste modaliteit of technologie. In onze hypermoderne research en ontwikkelingsfaciliteiten kunnen we alle noodzakelijke tests en analyses uitvoeren die nodig zijn om innovatieve, gedifferentieerde kandidaten te leveren.

Onze expertise omvat:

 • selectie en identificatie van gevalideerde targets op basis van niche ziektestrategie en portfolio match
 • target validatietechnieken op het gebied van pathofysiologisch relevant weefsel en cellen
 • creatie van relevante biologische screening cascades en snelle testcycli voor de optimalisering van verbindingen
 • bekwaam in rationeel en op structuur gebaseerd medicijnontwerp en multidimensionale optimalisatiestrategieën voor het realiseren van nieuwe en effectieve kandidaat-medicijnen

Wat maakt onze medicijnontdekking uniek?

We onderzoeken de oorzaken van pijn en herdefiniëren hoe we de onderliggende pathofysiologie van de ziekte kunnen benaderen in plaats van het symptoom te behandelen.

Bijvoorbeeld:

 • we bestuderen de interactie tussen immuuncellen en neuronen resulterend in neurale hypersensitisatie
 • we onderzoeken de rol van immuuncellen bij pijn-gerelateerde ontstekingsziekten en daarbuiten
 • we pakken nieuwe therapeutische doelen aan die betrokken zijn bij neuronale integriteit
 • we gebruiken geïnduceerde pluripotente stamcellen om translationele functionele onderzoek mogelijk te maken naar gedifferentieerde menselijke neuronen.
 • we verkennen nieuwe technologieën en strategisch onderzoek om het succes van onze meest innovatieve onderzoeksprojecten te verzekeren.
 • met behulp van menselijk neuronaal weefsel, onderzoeken we het potentieel van epigenetische therapeutische doelen om een gezond fenotype te herstellen en richten we ons op ziekte-modificatie bij pijn.

Medicijnontwikkeling:
Gerichte pre-klinische ontwikkeling - patiënten veilig voorzien van nieuwe therapeutische opties

Ons toegewijde preklinische team past de meest recente wetenschappelijke kennis over preklinische modellen toe om te zorgen voor een snelle overgang van medicijnontdekking naar klinische realiteit - ook voor ziekten met complexe mechanismen.

Wist u dat?

We kunnen zowel mechanistische en pre-klinische pijnmodellen op basis van gedrag draaien. Deze modellen zijn bestudeerd om te bepalen welke rol centrale en perifere immuuncellen en ontstekingsmediatoren spelen in het veroorzaken en aanblijven van pijn. Door dit te combineren met ons cruciale werk op het gebied van menselijk weefsel, kunnen we preklinische resultaten omzetten naar klinische realiteit.

Onze expertise omvat:

 • ondersteuning van kandidaatsselectie en optimalisatie van modaliteiten
 • levering van robuuste preklinische datapakketten (zoals, veiligheid, giftigheid, farmacokinetiek, metabolisme)
 • definitie en uitvoering van translationele plannen om farmacodynamische uitlezingen mogelijk te maken in klinische fase I-onderzoeken
 • ondersteuning van klinische ontwikkeling
 
U verlaat de website van Grünenthal B.V. in Nederland.
U staat op het punt de website van Grünenthal B.V. in Nederland te verlaten. Links naar andere sites worden aangeboden als service aan de bezoeker. ... Sluiten ... Doorgaan