Initiatieven

In actie tegen pijn

We willen de toekomst voor onze patiënten, verbeteren. Daarom nemen we deel aan diverse initiatieven die dit doel ondersteunen.

Change Pain

CHANGE PAIN

Het doel van CHANGE PAIN® is om de behoeften van pijnpatiënten beter te begrijpen. Dit initiatief werd in 2009 in 12 Europese landen opgezet. Sindsdien heeft CHANGE PAIN® tal van hulpmiddelen ontwikkeld om artsen te ondersteunen bij hun dagelijkse werk in de behandeling van chronische en postoperatieve pijn. Daarnaast zijn meer dan 65.000 gezondheidsprofessionals getraind via online leermodules en workshops in heel Europa.
... Lees meer over CHANGE PAIN

Brain, Mind and Pain-subsidie

De Brain, Mind and Pain 'Patient-Centred Innovation Grant' (BMP Grant) is een initiatief van Pain Alliance Europe om patiëntgerichte en wetenschappelijk onderbouwde innovatie op het gebied van chronische pijn en neurologische aandoeningen te identificeren, te stimuleren en aan te moedigen. De subsidiedoelstellingen zijn gericht op: toegang tot innovatieve behandelingen, preventie en zelfmanagementbenaderingen, vermindering van stigmatisering, en onderzoek ter verbetering van de levenskwaliteit. De tweejaarlijkse BMP-beurs, die gedeeltelijk wordt gefinancierd door Grünenthal. De prijs wordt toegekend door een jury van patiëntvertegenwoordigers en wordt ondersteund door wetenschappelijke experts om ervoor te zorgen dat de winnende projecten daadwerkelijk uitdagingen aanpakken waarmee patiënten worden geconfronteerd.
... Lees meer over BMP