Verantwoordelijkheid

Good business

We dragen bij aan onze omgeving en denken niet alleen aan vandaag, maar ook aan morgen. We doen ons best om onze invloed op het milieu te verminderen.

We volgen alle geldende regels voor veiligheid en gezondheid op het werk. Bovendien houden we ons aan de wetten, internationaal erkende normen en standaarden in onze industrie.

We zijn trots op de stappen die we tot nu toe hebben gezet, maar we zijn vastbesloten om meer te doen. Duurzaamheid heeft een hoge prioriteit voor ons bedrijf en voor de samenleving als geheel.

Een hart voor mensen

Een hart voor mensen

Een wereld zonder pijn. Het is onze missie om dat te realiseren. Wij zorgen voor de wereld om ons heen. Van pijn tot aan klimaatverandering - wij doen wat we kunnen om grote en kleine problemen op te lossen.