Compliance - een integraal onderdeel van onze cultuur

Compliance Grünenthal

Grünenthal is verantwoordelijk om haar bedrijfs- en R&D activiteiten op een wettige en ethische manier uit te voeren. Vertrouwen opbouwen door onze manier van werken zorgt ervoor dat al onze stakeholders, waaronder patiënten, zakenrelaties, klanten en de gemeenschappen waar wij aan leveren, op ons rekenen.

Onze compliance biedt een duidelijk kader voor onze beslissingen en acties. Het is opgebouwd rond onze gedragscode. Alle medewerkers zijn verplicht zich te houden aan de principes die hierin zijn vastgelegd. En bij te dragen aan het nakomen van onze bedrijfsverantwoordelijkheid.

Gedragscode:

De gedragscode vermeldt onze toewijding aan hoge ethische normen. Deze code is van toepassing op alle medewerkers van Grünenthal, waar ook ter wereld. Iedereen in onze organisatie heeft de verantwoordelijkheid om deze code in hun dagelijkse werk na te leven.

Downloaden Gedragscode

Gedragscode voor de zakenrelaties van Grünenthal:

Grünenthal zet zich in voor het uitvoeren van haar wereldwijde activiteiten in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en regels. We behandelen anderen eerlijk, met respect en integriteit.
Van onze zakenrelaties wordt verwacht dat ze op dezelfde manier handelen. Onze Gedragscode voor Zakenrelaties is bedoeld om tot een gemeenschappelijk begrip te komen over hoe zaken te doen.

Downloaden Gedragscode Zakenrelaties

Ethische hulplijn:

Het opbouwen van een cultuur waar compliance hoog in het vaandel staat betekent ook het opbouwen van een cultuur van vertrouwen. We zijn afhankelijk van onze medewerkers – en ook van u – om uw eventuele zorgen te uiten. Wij moedigen u aan om vragen, twijfels of vermoedens over gedrag dat niet in overeenstemming is met onze gedragscode of de wet- en regelgeving te melden. U kunt dit doen via onze ethische hulplijn waarmee u 24/7 anoniem of persoonlijk meldingen kunt maken.

Contact ethische hulplijn

Contact:

compliance.nl@grunenthal.com

Naveling

EFPIA
Disclosure

We publiceren financiële verbintenissen met professionals uit de gezondheidszorg (HCP's) en organisaties in de gezondheidszorg (HCO's), met een toelichting over hoe Grünenthal de gegevens in de rapporten verzamelt en verstrekt. Het volledige overzicht van financiële transacties is verkrijgbaar.

... Bekijk verslagen