Compliance - een integraal onderdeel van onze cultuur

Grünenthal heeft de verantwoordelijkheid om al haar bedrijfs- en R&D-activiteiten op een legale en ethische manier uit te voeren. Door onze werkwijze bouwen we vertrouwen op, zodat al onze belanghebbenden, inclusief patiënten, zakelijke partners, klanten en de gemeenschappen waarin we opereren, op ons kunnen rekenen.

Onze naleving biedt duidelijke richtlijnen voor onze beslissingen en acties. Deze zijn gebaseerd op onze gedragscode. Alle medewerkers zijn verplicht om zich te houden aan de principes die hierin zijn vastgelegd en bij te dragen aan het nakomen van onze bedrijfsverplichtingen.

... Contact over compliance


Gedragscode:

In onze gedragscode staat onze inzet voor strikte ethische normen vermeld. Deze code geldt voor alle medewerkers van Grünenthal, ongeacht hun locatie over de hele wereld. Iedereen binnen onze organisatie heeft de verantwoordelijkheid om deze code in hun dagelijkse werk te volgen.

... Downloaden Gedragscode


Gedragscode voor onze zakenrelaties:

Grünenthal streeft ernaar om al haar wereldwijde activiteiten in overeenstemming met alle geldende wetten en voorschriften uit te voeren. We behandelen anderen op een eerlijke, respectvolle en integere manier.

We verwachten van onze zakelijke partners dat zij op dezelfde wijze handelen. Onze Gedragscode voor Zakelijke Partners is opgesteld om een gedeeld begrip te bevorderen over hoe zakendoen moet plaatsvinden.

... Downloaden Gedragscode Zakenrelaties


Ethische hulplijn:

Het creëren van een cultuur waar naleving van groot belang is, houdt ook in dat we een cultuur van vertrouwen opbouwen. We vertrouwen op onze medewerkers, en ook op u, om eventuele zorgen te delen. We moedigen u aan om vragen, twijfels of vermoedens over gedrag dat in strijd is met onze gedragscode of de wet- en regelgeving te melden. U kunt dit doen via onze ethische hulplijn, waar u 24/7 anoniem of persoonlijk meldingen kunt indienen.

... Contact ethische hulplijn