Duurzaamheid

Onze medewerkers, partners en klanten werken samen om hulpbronnen duurzaam te gebruiken en afval te verminderen.

Overzicht maatregelen
Om de efficiëntie te verbeteren en het energieverbruik te verminderen, verzamelen en analyseren we gegevens van onze productielocaties.

Er wordt geen afval van onze productielocaties naar de stortplaats gestuurd. Op twee van onze productielocaties zijn we overgestapt op 100 procent duurzame elektriciteit. We hebben een volledige milieueffectrapportage en broeikasgasinventarisatie uitgevoerd voor al onze operationele activiteiten en voor al onze leveranciers.

Op basis hiervan verankeren we onze #PlanetRoadmap om duurzamer te worden. Dit houdt in dat we al onze medewerkers betrekken bij het nemen van verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu, het duurzaam gebruik van hulpbronnen en het vermijden van verspilling.