Altijd transparant

Grünenthal is lid van de European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) en ondersteunt de nieuwe EFPIA Disclosure (Transparantie) gedragscode. Als lid van EFPIA zetten wij ons ervoor in om onze samenwerking met professionals uit de gezondheidszorg (HCP's) en organisaties in de gezondheidszorg (HCO's) te publiceren, om aan te tonen dat we op ethische en transparante wijze met HCP's en HCO's werken.

CGR Transparantie code

Sinds 2012 heeft de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) gedragsregels in haar Code opgenomen over de openbaarmaking van financiële relaties tussen beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en farmaceutische ondernemingen. Meer informatie over de CGR-gedragsregels met betrekking tot transparantie en welke financiële gegevens gepubliceerd worden, vindt u hier: http://www.cgr.nl/nl-NL/Transparantie.


Transparantieregister

Grünenthal werkt nauw samen met medische beroepsbeoefenaren en wetenschappers uit de gezondheidszorg. Aan deze samenwerkingsverbanden zijn soms financiële afspraken verbonden. Deze financiële afspraken staan alleen in dienst van de kwaliteit van de gezondheidszorg in de brede zin en zijn nooit een middel om de integriteit van zorgverleners te beïnvloeden. Al deze afspraken registreren we in het transparantieregister. Hierin vindt u de financiële afspraken over dienstverlening, sponsoring of gastvrijheid) die een zorgverlener of -instelling heeft met een minimale waarde van € 500 in een bepaald jaar. U kan het register raadplegen via deze link: https://www.transparantieregister.nl/.

EFPIA

Als lid van de European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) wordt sinds 2016 ook de financiële ondersteuning aan Onderzoek & Ontwikkeling (“Research and Development”) gepubliceerd. In Nederland wordt dit bedrag volgens de gedragsregels van de CGR openbaar gemaakt via onze website.

In 2023 is aan Onderzoek & Ontwikkeling in Nederland € 114.039,37 gespendeerd. In 2022 bedroeg dit € 174.899,45 en in 2021 € 133.900.

Vragen of Opmerkingen?
Indien u als zorgverlener vragen of opmerkingen heeft over de gegevens die in het register zijn gepubliceerd door Grünenthal, verzoeken wij u vriendelijk om een e-mail te sturen naar: Transparantie.Benelux@grunenthal.com.