EFPIA Disclosure Code

Grünenthal’s toewijding

Grünenthal is lid van de European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) en ondersteunt de nieuwe EFPIA Disclosure (Transparantie) gedragscode. Als lid van EFPIA zetten wij ons ervoor in om onze samenwerking met professionals uit de gezondheidszorg (HCP's) en organisaties in de gezondheidszorg (HCO's) te publiceren, om aan te tonen dat we op ethische en transparante wijze met HCP's en HCO's werken.

Grünenthal’s commitment met de EFPIA en CGR Transparantie code

Sinds 2012 heeft de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) gedragsregels in haar Code opgenomen over de openbaarmaking van financiële relaties tussen beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en farmaceutische ondernemingen.

Grünenthal is een ondernemend, onderzoeksgericht internationaal farmaceutisch bedrijf dat is gespecialiseerd in pijn, jicht en ontsteking. Wij zoeken voortdurend naar oplossingen om de levenskwaliteit van patiënten te verbeteren, door nieuwe, innovatieve geneesmiddelen te ontwikkelen en beschikbaar te maken voor arts en patiënt. Vanuit dit standpunt werken we dan ook nauw samen met medische beroepsbeoefenaren en wetenschappers uit de gezondheidszorg. Aan dergelijke samenwerkingsverbanden zijn in bepaalde gevallen financiële relaties verbonden.

Deze financiële relaties staan ten dienste van de kwaliteit van de gezondheidszorg in de brede zin en zijn nooit een middel om de integriteit van zorgverleners te beïnvloeden. Om deze relaties zo inzichtelijk mogelijk te maken voor iedereen is het transparantieregister tot stand gekomen. U kan het register raadplegen via deze link: https://www.transparantieregister.nl/

Wat vindt u in het register?

In dit register vindt u de financiële relaties die een zorgverlener of -instelling heeft met een minimale waarde van € 500 in een bepaald jaar. De financiële relaties die u het register kunt vinden, betreffen overeenkomsten met betrekking tot dienstverlening, sponsoring of gastvrijheid.

Meer informatie over de CGR gedragsregels met betrekking tot transparantie en welke financiële gegevens gepubliceerd worden, vindt u hier: http://www.cgr.nl/nl-NL/Transparantie.

EFPIA

Als lid van de European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) wordt sinds 2016 ook de financiële ondersteuning aan Onderzoek & Ontwikkeling (“Research and Development”) gepubliceerd. In Nederland wordt dit bedrag volgens de gedragsregels van de CGR openbaar gemaakt via onze website.

In 2021 is aan Onderzoek & Ontwikkeling in Nederland € 133.900 gespendeerd. In 2020 bedroeg dit € 122.000, in 2019 € 20.000 en in 2018 € 206.000.

 

Vragen of Opmerkingen

Indien u als zorgverlener vragen of opmerkingen heeft over de gegevens die in het register zijn gepubliceerd door Grünenthal, verzoeken wij u vriendelijk om een e-mail te sturen naar: Transparantie.Benelux@grunenthal.com.