Pijntoolkit

1 op de 5 volwassenen lijdt aan chronische pijn.¹ Met de pijntoolkit geeft u patiënten handvatten om zelf regie te nemen over hun pijn.

De pijntoolkit bestaat uit e-mails met tips en tricks hoe om te gaan met chronische pijn. De toolkit bevat video’s over inspanning & ontspanning en het doorbreken van de pijncirkel. Eenvoudig en gratis voor uw patiënten.

Bespreek deze pijntoolkit met uw patiënt. Patiënten kunnen zich aanmelden op www.pijntoolkit.nl.

Visual Pijntoolkit.
Referenties

 

1 Breivik H. et al. Eur J Pain. 2006;10(4):287-333.