Neuropathische pijn

Wat is neuropathische pijn?

Neuropathische pijn (soms zenuwpijn genoemd) is een langdurige of chronische pijn die het gevolg is van een zenuwletsel.¹ Als een zenuw beschadigd wordt, kan dat invloed hebben op de manier waarop de zenuwen in uw lichaam met elkaar communiceren, wat betekent dat er verkeerde of te sterke signalen doorgestuurd kunnen worden.¹,³ Hoewel zenuwletsels neuropathische pijn kunnen veroorzaken, ontwikkelen niet alle mensen met zenuwletsels pijnsymptomen.³ Naar schatting zou ongeveer 7 tot 10% van de wereldbevolking een of ander type van chronische neuropathische pijn vertonen.⁴

Het zenuwstelsel bestaat uit twee delen, het centrale zenuwstelsel (de zenuwen in de hersenen en het ruggenmerg) en het perifere zenuwstelsel (alle andere zenuwen van het lichaam).² Er bestaan dus ook twee types van neuropathische pijn; centrale neuropathische pijn (die het ruggenmerg en/of de hersenen treft) en perifere neuropathische pijn (die de zenuwen in de andere delen van het lichaam treft).¹ Daarnaast kan neuropathische pijn grote delen van het lichaam aantasten of beperkt blijven tot een kleine zone.

Wat zijn de oorzaken van neuropathische pijn?

Er bestaan meerdere types van voorvallen of omstandigheden die zenuwletsels of -disfuncties kunnen veroorzaken, en die kunnen op hun beurt invloed hebben op de manier waarop pijnsignalen doorgegeven worden.¹ Neuropathische pijn kan optreden na een trauma, zoals een chirurgische ingreep of een ongeval, een cerebrovasculair accident (als de bloedtoevoer naar een deel van de hersenen onderbroken wordt of er een hersenbloeding optreedt), een letsel (bijvoorbeeld van het ruggenmerg) of chemische brandwonden. Die voorvallen kunnen de zenuwen rechtstreeks beschadigen of hun werking veranderen en neuropathische pijn veroorzaken (zoals fantoompijn na amputatie of pijn veroorzaakt door littekens).¹ Die letsels kunnen optreden als een zenuw geplet of gekneusd wordt.⁶

Neuropathische pijn is ook een vaak voorkomende complicatie van andere aandoeningen, met inbegrip van zenuwletsels:¹

  • als gevolg van gordelroos
  • als gevolg van een hiv-infectie (humaan immunodeficiëntievirus)
  • als gevolg van diabetes (pijnlijke diabetische polyneuropathie)
  • als gevolg van multiple sclerose (MS)
  • in de wervelkolom of de lage rug
  • omwille van kanker (bijvoorbeeld een tumor van het ruggenmerg of de hersenen)

Het kan ook om een bijwerking gaan van geneesmiddelen, zoals van de chemotherapie die bij verschillende vormen van kanker gebruikt wordt.¹

Wat zijn de typische symptomen van neuropathische pijn?

Mensen met neuropathische pijn beschrijven die vaak als een 'schietende', 'brandende' of 'stekende' pijn. De pijn kan ook als 'tintelingen' worden waargenomen. Daarnaast kunnen mensen met neuropathische pijn symptomen vertonen zoals allodynie (als een stimulus die normaal niet pijnlijk is pijnlijk wordt, zoals een lichte aanraking of wrijving van kleding) en hyperalgesie (als een lichte of matige stimulus ernstige pijn veroorzaakt).³

Hoe wordt de diagnose van neuropathische pijn gesteld?

Het kan moeilijk zijn om de diagnose van neuropathische pijn te stellen, en het gebeurt vaak dat de diagnose gemist wordt of dat er een verkeerde diagnose gesteld wordt.⁷ Dat kan ertoe leiden dat mensen met neuropathische pijn een inefficiënte behandeling krijgen op basis van 'trial and error', die meerdere maanden of zelfs jaren kan duren.³ Daarom is het belangrijk dat patiënten hun symptomen zo precies en gedetailleerd mogelijk aan hun arts beschrijven, en dat geldt ook voor de voorgeschiedenis van de symptomen en de evolutie ervan over verloop van tijd.⁸ De arts kan een lichamelijk onderzoek uitvoeren, en als hij/zij vermoedt dat het om neuropathische pijn gaat, bepaalde relevante tests uitvoeren.³

Referenties

1 Scholz J, Finnerup NB, Attal N, et al. The IASP classification of chronic pain for ICD-11: Chronic neuropathic pain. Pain 2019; 160: 53–9.
2 (IQWiG) I for Q and E in HC. How does the nervous system work? Inf. [Internet]. 2016. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK279390/ (accessed March 23, 2021).
3 Colloca L, Ludman T, Bouhassira D, et al. Neuropathic pain. Nat Rev Dis Prim 2017; 3: 17002.
4 Van Hecke O, Austin SK, Khan RA, Smith BH, Torrance N. Neuropathic pain in the general population: A systematic review of epidemiological studies. Pain 2014; 155.
5 Mick G, Baron R, Finnerup NB, et al. What is localized neuropathic pain? A first proposal to characterize and define a widely used term. Pain Manag 2012; 2: 71–7.
6 The British Society for Surgery of the Hand. Nerve injury. https://www.bssh.ac.uk/patients/conditions/35/nerve_injury (accessed March 23, 2021).
7 May S, Serpell M. Diagnosis and assessment of neuropathic pain. F1000 Med Rep 2009; 1. DOI:10.3410/m1-76.
8 Morlion B, Coluzzi F, Aldington D, et al. Pain chronification: what should a non-pain medicine specialist know? Curr Med Res Opin 2018; 34: 1169–78.