Header Pijntoolkit.

PDPN toolkit voor zorgverleners

Heeft uw patiënt met diabetes een doof gevoel, tintelingen of stekende pijn in de voeten of onderbenen? Dat kan duiden op pijnlijke diabetische polyneuropathie (PDPN). Pijnlijke diabetische polyneuropathie is een complicatie van diabetes.

PDPN komt bij 30 tot 40% van alle volwassen personen met diabetes voor en is daarmee een van de meest voorkomende complicaties van diabetes.1 60% ondervindt daar ernstige hinder van in de dagelijkse praktijk.2 De diagnose is niet altijd eenvoudig te stellen en de meest optimale behandeling kan een zoektocht zijn.

Een kwart van de diabetespatiënten met PDPN heeft ernstige pijn die gepaard gaat met angst, depressie, slaapstoornissen, beperkingen in mobiliteit en sociale isolatie. Helaas worden de klachten zowel door patiënt als behandelaar vaak niet onderkend, waardoor naar schatting ruim de helft van de patiënten met pijnlijke neuropathie niet of inadequaat behandeld wordt. Het is aannemelijk dat er in Nederland op dit moment meer dan 100.000 patiënten met pijnlijke neuropathie zijn die niet (afdoende) worden behandeld.1

Hoe kan jij deze patiënten beter helpen? Op deze pagina vind je tools en handvatten voor jouw werk, ontwikkeld voor of door collega-zorgverleners.

Wat is PDPN eigenlijk?
Mensen met diabetes kunnen perifere zenuwbeschadiging krijgen. Dit komt met name voor in de voeten en handen en wordt diabetische polyneuropathie (DPN) genoemd. Soms veroorzaakt de zenuwbeschadiging ook langdurige pijn. Dan spreken we over diabetische zenuwpijn of pijnlijke diabetische polyneuropathie (PDPN).

... Pijnlijke diabetische polyneuropathie

Visual pijnposter

Hoe help je patiënten hun pijn omschrijven?

Patiënten vinden het soms lastig hun pijn te omschrijven. Is het een stekende, tintelende, brandende of scherpe pijn? Met de plaatjes wordt het voor patiënten makkelijker om de pijn duidelijk te omschrijven, waardoor je de behandeling er beter op kunt aansluiten. Bestel de poster via uw Pain Solution Partner.

... Bestel de Pijnposter

Hoe kan je neuropathische pijn in kaart brengen?

Voor neuropathische pijn bestaan specifieke behandelingen. Soms is het lastig om neuropathische pijn te diagnosticeren. De DN-4 vragenlijst is een handig screeningtool die u hierbij kan ondersteunen.

Gebruik het meest pijnlijke gebied als referentiepunt voor het invullen van de vragenlijst. Mocht de patiënt meerdere pijnplekken hebben, vul dan voor elk gebied de vragenlijst opnieuw in. Deze vragenlijst is geen vervanging voor de diagnose en is uitsluitend bedoeld voor screeningsdoeleinden.

... Download de DN4-vragenlijst

Visual Pijntoolkit.

Hoe help je patiënten regie te nemen over hun pijn?

De pijntoolkit geeft handvatten om zelf regie te nemen over langdurige (ook wel chronische) pijn. De pijntoolkit bestaat uit e-mails met handige tips en tricks hoe om te gaan met chronische pijn. De pijntoolkit bevat video’s over inspanning & ontspanning en het doorbreken van de pijncirkel. Eenvoudig en gratis.

Bespreek deze pijntoolkit met je patiënt. Patiënten kunnen zich aanmelden op www.pijntoolkit.nl.

... Naar de pijntoolkit

Hoe neem je regie in de zorg voor PDPN?

Podcast ‘De pijnlijke diabetische voet; PDPN what’s in a name?’

In deze podcast (in samenwerking met Medische Scholing) staat de patient journey centraal en hoe verschillende hulpverleners regie kunnen nemen in de zorg rond PDPN. POH’er Maaike Lunstroot interviewt endocrinoloog William van Houtum, Diabetesverpleegkundige Bela Pagrach, podotherapeut Roy Wisselink en een patient, op zoek naar tips en tricks voor meer regie en betere multisiciplinaire samenwerking.

... Mail mij als de podcast af is

Hoe help je patiënten met PDPN?

On demand webinar (geaccrediteerd)

Een tijdige diagnose en goed management van PDPN is essentieel voor 70% van de patiënten.2 Samenwerking tussen eerste- en tweedelijnszorg is daarbij van groot belang. Hoe herken je PDPN, wat zijn de behandelmogelijkheden en wanneer verwijs je door naar de neuroloog of pijnpoli? Tijdens dit webinar vertellen drie deskundigen over het ontstaan en herkennen van PDPN en geven nuttige adviezen, die je direct kan gebruiken bij de zorg voor patiënten. Het webinar is geaccrediteerd: 2 punten bij NAPA, VSR, ABC1, NVvPO en NVAM.


Webinar PDPN.

Masterclass Diabetes en Polyfarmacie.

Hoe gaan collega’s om met PDPN?

Masterclass Diabetes en Polyfarmacie, 16 juni 2022

Praktijkgerichte masterclass rondom de zorg van patiënten met diabetes. Volg de levendige discussie tussen internist-endocrinoloog Nicolaas Schaper, neuroloog Tom van de Voort en huisarts Lenneke van Montfort over wat belangrijk is bij het behandelen van pijnlijke diabetische polyneuropathie. Geaccrediteerd bij NVA, NAPA, NVN en NIV.


... Bekijk de masterclass
Referenties

1 Richtlijn Pijnlijke diabetische neuropathie (PDNP), Nov. 2017.
2 Tesfaye S, et al. J Diabetes Complications. 2023;37(4):108417