Melden bijwerkingen

Wilt u een bijwerking melden?

Wilt u een bijwerking melden?

Alle geneesmiddelen hebben bijwerkingen. Het merendeel daarvan wordt in de fase van klinisch onderzoek vastgesteld. Doordat klinisch onderzoek bij een relatief klein aantal patiënten wordt uitgevoerd, worden zeldzame bijwerkingen daarin niet altijd ontdekt.

Anders dan in klinisch onderzoek, kunnen bijwerkingen in het dagelijks leven bijvoorbeeld ontstaan doordat:

  • patiënten andere medicijnen, onderliggende aandoeningen of kenmerken (leeftijd) hebben die patiënten in het klinisch onderzoek niet hadden;
  • patiënten in het dagelijks leven minder therapietrouw zijn;

Het is belangrijk om eventuele bijwerkingen altijd te melden, ook als ze misschien niet te wijten zijn aan het geneesmiddel. Dit leert ons om de oorzaak van de bijwerking te begrijpen en daar waar nodig in te grijpen. Wilt u een bijwerking melden? Gebruik dan het

... Meldformulier bijwerkingen