meer-uitgelicht

Uitgelicht

20 december 2019

Ons standpunt over opioïde pijnstillers

Grünenthal streeft naar goed gebruik van opioïde pijnstillers

 How can artificial intelligence improve clinical trials?
Grünenthal is het eens met de brede opvatting dat de opioïde crisis die in sommige landen bestaat, direct moet worden aangepakt. Er dienen preventieve maatregelen genomen te worden om deze crisis te stoppen. En om er voor te zorgen dat deze zich niet nogmaals voordoet. Daarom hebben we een standpunt ingenomen waarin we onze positie ten aanzien van verantwoord medisch gebruik van opioïde pijnstillers toelichten.

Grünenthal is een wetenschappelijk farmaceutisch bedrijf, met een sterke focus op behandeling van pijn.

Ons kerndoel is het ontwikkelen en beschikbaar maken van producten en oplossingen die voorzien in de onvervulde behoeften van patiënten met pijn en die de kwaliteit van leven van deze patiënten verbeteren. Het is belangrijk dat patiënten een passende pijnbehandeling krijgen waarbij een zorgvuldige afweging wordt gemaakt tussen de voordelen en de risico's van de beschikbare opties. Eén van de opties binnen het brede spectrum van pijnbehandelingen, zijn opioïde pijnstillers. Als fabrikant van pijnstillers, waaronder opioïde pijnstillers, is Grünenthal zich ervan bewust dat naast de voordelen die deze geneesmiddelen kunnen bieden, er ook risico zijn zoals oneigenlijk gebruik, verkeerd gebruik, misbruik en verslaving. Wij doen er alles aan om verkeerd en illegaal gebruik van deze pijnstillers te voorkomen. Tegelijk streven we ernaar dat patiënten de medicijnen krijgen die ze nodig hebben.

Grünenthal is het eens met de brede opvatting dat de opioïde crisis die in sommige landen bestaat, direct moet worden aangepakt. Er dienen preventieve maatregelen genomen te worden om deze crisis te stoppen. En om er voor te zorgen dat deze zich niet nogmaals voordoet.

Daarom hebben we een standpunt ingenomen waarin we onze positie ten aanzien van verantwoord medisch gebruik van opioïde pijnstillers toelichten.

  • Grünenthal erkent de onvervulde medische behoeften van patiënten met (ongecontroleerde) pijn en de uitdagingen van zorgverleners die deze patiënten behandelen. Tevens erkent Grünenthal de toenemende maatschappelijke zorg en druk op ons zorgsysteem, veroorzaakt door het onjuiste en oneigenlijke gebruik van voorgeschreven opioïde pijnstillers.
  • De behoeften van patiënten staan centraal bij de ontwikkeling en het gebruik van onze medicijnen. Daarbij gelden voor ons deze principes: • toegang tot pijnbehandeling is een fundamenteel mensenrecht; • pijn is een op zichzelf staand ziektebeeld.
  • Wij blijven werken aan het ontwikkelen van nieuwe pijnstillers met een verbeterd veiligheidsprofiel, zoals veiligere opioïde pijnstillers met onderscheidende toedieningstechnologieën en werkingsmechanismen. Door nieuwe medicijnen te ontwikkelen, blijven we werken aan pijnstillers die patiënten nodig hebben. Grünenthal is één van de leiders in Research & Development om patiënten in nood de meest geavanceerde pijnbehandelingen te bieden.
  • Opioïde pijnstillers zijn en blijven een belangrijke behandeloptie voor zorgvuldig geselecteerde patiënten. We weten dat er risico’s zijn aan het gebruik van opioïde pijnstillers. Wij nemen het ontwikkelen en verkopen van opioïde pijnstillers serieus. Het is onze taak de risico’s bij niet-medisch en onjuist gebruik van onze producten zoveel mogelijk te beperken.
  • Grünenthal vindt samenwerking met alle geledingen in de gezondheidszorg belangrijk. Wij houden ons aan onze eigen gedragscode, de industrie standaarden en we werken samen met zorgverleners, patiëntenverenigingen, partners en toezichthouders van overheden.
  • Wij ontwikkelen en verkopen onze medicijnen volgens de strengste ethische en wetenschappelijke normen. Wij ondersteunen medische educatie om ervoor te zorgen dat regels en richtlijnen t.a.v. het correct gebruik van opioïde pijnstillers bij de behandeling van pijn worden toegepast. Grünenthal wijst het off-label, het oneigenlijk of niet medisch gebruik van opioïde pijnstillers, af.

 

Oktober 2018

 

Opioid charter
1