Producten

Onze producten

Patiënten vormen de kern van alles dat we doen. Met onze expertise en passie voor wetenschap ontwikkelen we innovatieve oplossingen voor patiënten.

Pijn is een van de meest voorkomende redenen voor mensen om medische hulp zoeken. Deskundigen schatten dat tientallen miljoenen mensen matige tot ernstige pijn ervaren zonder toegang tot adequate behandeling. Chronische pijn is een wereldwijd probleem. Hoewel weinig mensen sterven door pijn, sterven er veel met pijn. En leven er nog meer met pijn.

Pijn heeft grote impact op de kwaliteit van leven: van lage functionaliteit tot angst en depressie Patiënten met chronische pijn smachten dan ook naar een oplossingen. Die zoeken wij.

  • Om pijn te verlichten zoeken we via onze geïntegreerde Research & Development naar innovatieve en effectieve oplossingen, hetzij in geneesmiddelen hetzij in geavanceerde technologieën;
  • Via ‘patient journeys’ zoeken we naar de contexten waarin we iets kunnen bijdragen, vanaf de eerste symptomen tot de start van de behandeling en daarna;
  • We betrekken patiënten actief bij Research & Development, omdat we ervaringen uit het echte leven betere oplossingen kunnen ontwikkelen.
  • We werken hand in hand met patiënten, maar ook met academici, gezondheidsprofessionals en beleidsmakers.

Patiënten ondersteunen


Onze producten

Onze producten

We werken al meer dan 40 jaar met veel toewijding aan de bestrijding van pijn. Op de website van Grünenthal Health is te zien welk therapeutisch assortiment we hebben opgebouwd. Het is onze ambitie om rond 2022 vijf nieuwe producten op de markt te brengen, ongeacht of dit nu tabletten, pleisters of medical devices zijn. In Nederland zijn we vooral bekend van Palexia® en Qutenza® .
... Lees meer ...

Algemene overwegingen bij de behandeling van pijn met medicatie met een opioïde werkingsmechanisme

Een geïndividualiseerde, patiëntgerichte aanpak voor het diagnosticeren en behandelen van pijn is essentieel.

Overweeg vóór de start van de behandeling met een opioïde pijnstiller, welke patiëntvariabelen de dosis kunnen beïnvloeden.(1)
Opioïden dienen op de juiste manier te worden voorgeschreven. Selecteer daartoe patiënten zorgvuldig en controleer hen regelmatig.(3-4)
Spreek samen met de patiënt duidelijke behandeldoelen met betrekking tot pijnbeheersing en dagelijks functioneren af.(3-4)
Bij patiënten met acute pijn, bijvoorbeeld postoperatieve pijn, dient het gebruik van opioïden zo kort mogelijk te blijven.(1)
Wijs patiënten op mogelijke bijwerkingen en het risico op tolerantie, afhankelijkheid en verslaving van opioïden.(3-4)
Verslaving is mogelijk. Zelfs als opioïden gebruikt worden zoals voorgeschreven. De exacte prevalentie van verslaving bij patiënten, die voor chronische pijn met opioïden behandeld worden, is moeilijk te bepalen.(5)
Evalueer bij een langdurige behandeling met een opioïde pijnstiller regelmatig:
pijnbeheersing, impact op levensstijl, fysiek en psychologisch welzijn, bijwerkingen en de noodzaak om de behandeling voort te zetten.(2)

  • Heroverweeg het behandelplan en ga na of de opioïde dosis afgebouwd of stopgezet moet worden.(3-4)
  • Bij langdurig gebruik van opioïden is het belangrijk de patiënten onder nauwgezet toezicht te houden.(2)
  • Monitor op tekenen van verslavend gedrag en onderneem gepaste acties.(3-4)
  • Beoordeel, vóór aanvang van prescriptie, de patiënt op risicofactoren voor stoornissen in het gebruik van opioïden.(3)

Patiënten en het brede publiek kunnen baat hebben bij duidelijk voorlichtingsmateriaal en bewustwordingsactiviteiten, om kennis van opioïden te vergroten.(6)

 

1. DHHS Pain Management Best Practices Inter-Agency Taskforce Report May 2019
2. O’Brien T et al. Eur J Pain 2017;21:3-192
3. Faculty of Pain Medicine, Opioids Aware https://www.rcoa.ac.uk/faculty-of-pain-medicine/opioids-aware Accessed September 2019
4. Kosten TR et al, Scie Pract. Perspect 2002;1:13-20
5. Rosenblum A et al Exp. Clin. Psychopharmacol. 2008;16(5):405-416
6. OECD Health Policy. Addressing Problematic opioid use in OECD Countries May 2019 http://www.oecd.org/health/addressing-problematic-opioid-use-in-oecd-countries-a18286f0-en.htm

M-NA-NL-03-20-0002